Digitala inspirationsträffar för nyanlända ungdomar

Två av våra anställda på Incoord, Caroline Säwensten och Sam Kviele, fick möjligheten att inspirera nyanlända ungdomar genom att berätta om sina resor till att bli installationskonsulter på Incoord. Ungdomarna fick en inblick i vad Incoord gör samt hur en arbetsdag hos oss kan se ut!

Under tillfället ställdes många intressanta frågor från ungdomarna som ledde till bra diskussioner. Alltifrån hur det är att arbeta som kvinna i en mansdominerad bransch samt vilka utmaningar som våra medarbetare ställs inför i de projekt vi jobbar i.